top of page

เช็คการรับรู้ ก่อนตัดสินใจผลิตวิดีโอ

อัปเดตเมื่อ 6 มี.ค. 2564


การรับรู้ กับการผลิตวิดีโอมีความสำคัญอย่างไร ทำไมเราถึงควรเช็คหรือให้ความสำคัญก่อนที่เราจะตัดสินใจผลิตวิดีโอ เพราะการรับรู้ถือเป็นสิ่งที่กำหนดความต้องการแรงจูงใจและทัศนคติของผู้บริโภค ซึ่งการที่เรารับรู้ว่าความต้องการของเราเป็นอย่างไร การรับรู้ดังกล่าวก็จะกำหนดว่าเรามีทัศนคติอย่างไรกับสินค้า ซึ่งทัศนคติและการรับรู้ในที่นี้นั่นหมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะส่งสารออกไป เพราะเมื่อกลุ่มเป้าหมายเราชัดและเราสามารถทำความเข้าใจได้ว่า การรับรู้ของผู้บริโภคกับแบรนด์เรานั้นเป็นอย่างไร ก็จะทำให้เรามีธงในการเดินและวางแผนรูปแบบโฆษณาได้ง่ายขึ้น


อย่าลืมว่าในปัจจุบันการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายของเราไม่ได้ง่ายเหมือนอดีตที่ผ่านมา เพราะผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายของเราก็สามารถเลือกสาร ที่จะดู จะฟัง จะสนใจ และที่สำคัญเลือกว่าจะจำ หรือเลื่อนผ่านได้ทันที ดังนั้นเราในฐานะแบรนด์ก็อย่าลืมที่จะให้ความสำคัญกับการตรวจสอบแบรนด์ของเราว่า ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะนำเสนอมีการรับรู้สารของเราอย่างไร

การรับรู้ที่ว่าเราจะตรวจสอบได้อย่างไร มีค่า สตูดิโอในฐานะบริษัทที่รับผลิตวิดีโอจึงขอนำหลักของ

กมล ชัยวัฒน์(2551) ที่ได้อ้างถึงในงานวิจัยเรื่อง การรับรู้โฆษณาในอินเตอร์เน็ตต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มาช่วยแชร์เทคนิคในการศึกษาเรื่องของการรับรู้ก่อนที่จะวางแผนสำหรับการผลิต content ว่า ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริโภคได้รับและใช้ข้อมูลจากแหล่งภายนอกมีความสำคัญต่อการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารของนักการตลาด โดยสิ่งที่นักการตลาดให้ความสนใจ ได้แก่

1. ผู้บริโภคทราบถึงแหล่งข้อมูลภายนอกได้อย่างไร

2. ผู้บริโภคมีวิธีการเลือกและให้ความสนใจแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างไร

3. มีการตีความข้อมูลนี้และให้ความหมายอย่างไร


3 ข้อมูลนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเช็คการรับรู้ เพื่อที่จะทำให้เราได้เข้าใจและมองภาพของการวางแผนสำหรับคิด content ได้ง่ายขึ้นและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการสื่อสาร สุดท้ายสิ่งสำคัญที่เราพยายามจะสื่อสารในการทำ content อย่าลืมว่า การเข้าใจและรู้จัก กลุ่มเป้าหมายของเราก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราคิดและออกแบบ การสื่อสารในรูปแบบโฆษณาได้ง่ายขึ้น ดังนั้นพี่ๆ เพื่อนๆ ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ที่กำลังมองหาวิธีคิด content สามารถนำข้อมูลหรือกระบวนการทั้งสามขั้นตอนเกี่ยวกับการรับรู้ที่กมล ชัยวัฒน์ได้อธิบายไปลองปรับใช้ได้นะคะ หรืออยากให้เรามีค่า สตูดิโอ ได้แนะนำบอกต่อหรือช่วยเหลือสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาดู 40 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page