top of page

SMCR หลักคิดเบื้องต้น ก่อนทำ content

อัปเดตเมื่อ 16 ก.พ. 2564รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ยังคงเป็นสำนวนที่วันนี้ มีค่า สตูดิโอ ยังเชื่อว่า แนวทางดังกล่าวเมื่อเราเตรียมความพร้อมจะทำให้ content ที่ต้องการส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายในการแข่งขันทั้งออฟไลน์และออนไลน์ประสบความสำเร็จ แต่การเริ่มต้น เพื่อที่จะเคาะไอเดียส่งต่อมายังทีมผลิตคอนเทนต์ หรือ ฝ่าย โปรดักชั่น หลายคนมักกล่าวว่า มันยากเสมอ และไม่รู้ว่า สิ่งที่เรากำลังคิด สิ่งที่เรียกว่า content ให้ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณของเรานั้นจะเริ่มต้นอย่างไร

วันนี้มีค่า สตูดิโอ ขอชวนผู้ประกอบการทุกๆท่าน ได้ลองนำ หลักทฤษฎีการสื่อสาร มาลองปรับใช้เพื่อประชุมก่อนจะส่งต่อข้อมูลสำหรับการจ้างผลิต เพื่อให้ตอบโจทย์สารที่เราต้องการ

หลักการสื่อสารมีปัจจัยพื้นฐานอยู่ 4 ประการ ตามหลักทฤษฎี “SMCR” ของ เดวิด เค.เบอร์โล (David K.Berlo) ได้พัฒนาทฤษฎีที่ผู้ส่งจะส่งสารอย่างไร และผู้รับจะรับ แปลความหมาย และมีการโต้ตอบกับสารนั้น ด้วยหลักการดังต่อไปนี้


1. S-SENDER


ผู้ส่งสาร” หรือแหล่งสาร หมายถึง กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งกำเนิดสาร ที่เป็นผู้ริเริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารนั้นๆให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแทนความคิด ดังนั้นเราต้องยอมรับว่า ผู้ส่งสาร ถือว่าเป็นต้นเรื่องทั้งหมดของการ ทำ content ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับการผลิต content สักเรื่อง สิ่งที่ทางมีค่า สตูดิโอ จะใช้ในการผลิตวีดีโอ หรือ ภาพนิ่ง ต่างๆ ทางบริษัทจะเลือก คนทำงานที่เหมาะสมและมีความถนัดกับลักษณะของสารที่จะส่งออกไป ดังนั้นข้อนี้ ผู้ประกอบการเมื่อจะประชุมสำหรับการหาแนวทาง ก็อาจต้องเลือกใช้ ผู้ส่งสารที่ตอบโจทย์กับงาน และมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายของเรา


2. M-Message สารที่จะให้ผู้รับ


สาร หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่างๆที่อาจอยู่ในรูปของข้อมูล ความรู้ ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ซึ่งถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารให้ได้รับรู้ และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใดๆที่สามารถทำให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ เช่น ข้อความที่พูด รูปที่วาด ซึ่งต้องผ่านกระบวนการเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ


ดังนั้นในส่วนนี้ทางบริษัท มีค่า สตูดิโอ จึง มักจะให้ความสำคัญไปกับการ พูดคุย กับสิ่งที่ลูกค้า หรือผู้ประกอบการต้องการ และนำกลับมาทำการบ้าน เพื่อแปลงสารให้ออกมาใกล้เคียงกับความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนนี้ทางผู้ประกอบการเองก็ต้องเก็บรวบรวมข้อมูล หรือนำ data ของบริษัทมาใช้ได้มากที่สุด ถือเป็นขั้นตอนที่เราไม่ควรจะมองข้ามแต่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะคะ3. C-CHANNEL ช่องทางการสื่อสาร


สื่อหรือช่องทางการสื่อสาร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการสื่อสาร เพราะนั่นหมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะของสาร ทำหน้าที่นำสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยอาศัยสื่อหรือช่องทางทำหน้าที่นำสารไปสู่ผู้รับสารในประเภทที่หลากหลาย


ส่วนนี้จากประสบการณ์ของการทำธุรกิจ รับผลิตสื่อ ที่ผ่านมา เมื่อลูกค้าต้องการจะผลิต content ส่วนมากมักจะเหมารวมว่า สารหนึ่งสารที่ต้องการผลิตต้องลงให้ได้ทุกสื่อ แต่อย่าลืมว่า ช่องทางในปัจจุบัน ธรรมชาติและลักษณะจะไม่เหมือนกัน ทั้ง youtube facebook ig4. R-RECEIVER

ผู้รับสาร หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มเป้าหมายของเรา ที่เราต้องการให้รับเรื่องราวข่าวสารจากทางแบรนด์ และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ ต่อ ผู้ส่งสาร ซึ่งในที่นี้หมายถึงแบรนด์ หรือส่งสารต่อไปยังผู้รับสารคนอื่นๆ ตามจุดมุ่งหมาย


ดังนั้นอย่าลืมว่า เมื่อเราต้องการจะผลิต content หรือสารที่ต้องการจะนำเสนอ เราอย่าลืม ดูว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานั้นเป็นใคร เพราะปัจจุบันการทำการตลาด เราต้องมีจุดมุ่งหมายให้ชัด เพราะสารที่เราจะเสียเงินต้องไปถึง กลุ่มเป้าหมายหลักที่เราคาดหวังให้ได้


และสุดท้ายนี้ มีค่า สตูดิโอ เชื่อว่า เรื่องราวของวิธีคิด content ที่เราต้องการจะผลิต จะทำให้ผู้ประกอบการมองภาพได้ชัดขึ้น และเมื่อเรามีข้อมูลหรือ DATA ที่มากพอ เราจะทำให้ การลงทุนเสียเงินเพื่อจ้าง บริษัท ที่ผลิตสารไปยังกลุ่มเป้าหมายจะได้เป็นไปตามงบ และเหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงหลังโควิด ที่ทำเราต้องเร่งสำหรับการกระตุ้นยอดขาย พวกเราชาว มีค่า สตูดิโอ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ


สนใจเรื่องการตลาด และการผลิตเนื้อหาสาระ คิดถึงมีค่า สตูดิโอ พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะ++


 

ดู 20,038 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page