top of page

งานเสวนาออนไลน์ "บทบาทและความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมอินคลูซีฟสมาร์ทซิตี้"

ปิดจบ งานเสวนาออนไลน์ เรื่อง "บทบาทและความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมอินคลูซีฟสมาร์ทซิตี้" เพื่อการส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนอาเซียนเพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ ในประเทศไทย

พวกเรามีค่า สตูดิโอขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจและให้เราเป็นออแกไนซ์ในการบริหารจัดการ งานเสวนาในครั้งนี้ โดยครั้งนี้เราได้ปรับแผนกับลูกค้าเนื่องจากสถานการณ์ที่ยังไม่ค่อยปลอดภัยจึงใช้การจัดผ่านซูม และเพิ่มลูกเล่นให้มีทั้งล่ามภาษามือ ล่ามภาษาอังกฤษ


ขอบคุณโอกาสและความไว้วางใจในครั้งนี้ที่ให้พวกเราได้ทำนะคะดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page