top of page

Live แถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2565

ปิดจบงาน Live แถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2565 วงเงิน 300 ล้านบาท


โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

‘ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง คาดหวังให้คนไทย มาสมัครขอรับทุนมาก ๆ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคม’

ขอบคุณ โอกาสจากผู้ใหญ่ที่เคารพและเอ็นดูที่ให้มีค่า สตูดิโอได้มาดูงานแถลงข่าวในครั้งนี้ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page