top of page

มีค่า สตูดิโอ ร่วมเสริมแกร่ง! พัฒนาสื่อด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ดร.จิติยา พฤกษาเมธานันท์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญพิเศษ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ​สำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมพัฒนาองค์ความรู้และสื่อความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม มีองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และมีสื่อด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยมีนายจักริน เก้าพัฒนสกุล ผู้ก่อตั้งบริษัท มีค่า สตูดิโอ จำกัด และคณะวิทยากรของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในงานสื่อมวลชน มาร่วมบรรยาย ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมสาธิตวิธีการจัดทำสื่อในรูปแบบวิดีทัศน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที เรื่อง การฉ้อโกงประชาชน (กรณี Forex 3 D) ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม ชั้น 5 สำนักงานกิจการยุติธรรม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาในการฝึกปฏิบัติการ คณะวิทยากร ได้มีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกปฏิบัติจัดทำสื่อด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้


กลุ่มที่ 1 เรื่อง สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565


กลุ่มที่ 2 เรื่อง สิทธิของผู้เสียหายในการได้รับการเยียวยาจากรัฐ


กลุ่มที่ 3 เรื่อง เครือข่ายเงินกู้นอกระบบในรูปแบบออนไลน์


กลุ่มที่ 4 เรื่อง กฎหมายการพกปืน


นอกจากนี้ คณะวิทยากร ได้ให้ความรู้แก่บุคลากรในการจัดทำคลิปต่าง ๆ ซึ่งบรรยากาศ​เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นกันเอง ทำให้บุคลากรหลายท่านชื่นชอบ มองว่า เป็นการประชุมที่ดี ช่วยเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดทำสื่อเพิ่มเติม สามารถนำไปใช้งานได้จริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา​กระบวนการ​ยุติธรรมได้ในอนาคตอีกด้วย


ดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page