top of page

วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport)วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) :

คือการออกเอกสารเพื่อเป็นการยืนยันให้กับบุคคลว่า ได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามที่กำหนด โดยมีแนวคิดเช่นเดียวกับการออกหนังสือเดินทางและวีซ่า แต่จะใช้กับกรณีการเกิดโรคระบาด


เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายประเทศได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะการออกวัคซีนพาสปอร์ตให้กับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว เพื่อให้สามารถไปยังสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ไปจนถึงการเดินทางไปยังต่างประเทศได้ ขณะเดียวกัน การมีพาสปอร์ตดังกล่าวก็อาจมีผลต่อการที่แต่ละประเทศจะตัดสินใจอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้าประเทศ หรือลดระยะเวลาในการกักตัว


อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลรับรองว่าบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ติดเชื้อหรือไม่แพร่เชื้อให้กับผู้อื่น ทำให้แนวคิดเรื่องการใช้งานวัคซีนพาสปอร์ตยังเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายถกเถียงถึงความเหมาะสมอยู่ในปัจจุบัน


ที่มา :

บีบีซีไทย : www.bbc.com/thai/international-56182704#mekhanews #ข่าวมีค่า #vaccinepassport #วัคซีนพาสปอร์ต #โควิด19

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Σχόλια


bottom of page