top of page

5 อันดับ จังหวัดใช้สิทธิ “เราชนะ” สูงสุด

อัปเดตเมื่อ 7 มี.ค. 2564

นอกจากโครงการ “เราชนะ” จะมีตัวเลขผู้ได้รับสิทธิล่าสุดใกล้ถึงหลัก 30 ล้านคนแล้ว ยังมีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศสูงถึงราว 70 ล้านบาท อีกทั้งยังมีหลายพื้นที่ ที่ประชาชนในพื้นที่ให้การตอบรับและจับจ่ายผ่านโครงการนี้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยข่าวมีค่า สำรวจข้อมูลการใช้สิทธิวงเงินโครงการ “เราชนะ” ล่าสุดที่ภาครัฐเผยแพร่ออกมา และพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่อง ที่มีส่วนช่วยให้เกิดรายได้หมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจในปัจจุบัน นับตั้งแต่โครงการนี้เริ่มต้นให้วงเงินสิทธิ และประชาชนเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา


โดยจำนวนผู้ได้รับสิทธิล่าสุด มีมากกว่า 29,900,000 คน จาก 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หรือกลุ่มที่ใช้สิทธิ “คนละครึ่ง”


ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มมีการจับจ่ายใช้สอยผ่านผู้ประกอบการ ร้านค้าและบริการต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนมากกว่า 1,100,000 กิจการ รวมมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึงกว่า 69,000 ล้านบาท


นอกจากนี้ ข่าวมีค่า ยังพบว่า มีหลายพื้นที่ในประเทศที่โครงการ “เราชนะ” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน จนส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีจำนวนยอดการใช้จ่ายสูงจนติดอันดับต้นๆ ของประเทศโดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสูงสุด 5 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่

อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร

อันดับ 2 ชลบุรี

อันดับ 3 เชียงใหม่

อันดับ 4 นครราชสีมา

อันดับ 5 สงขลา


ทั้งนี้จำนวนผู้ได้รับสิทธิ และมูลค่าการใช้จ่ายของโครงการ “เราชนะ” จะต้องเพิ่มขึ้นอีก จากการที่ผู้รับสิทธิในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เริ่มได้รับสิทธิและเริ่มใช้จ่ายเงินที่ได้จากโครงการแล้ว เช่นเดียวกับกลุ่มที่ยังรอการตรวจสอบสถานะ และกลุ่มที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นจากตัวเลขในปัจจุบัน โดยกระทรวงการคลังได้ประเมินไว้ว่า อาจจะมีตัวเลขของผู้ที่ได้รับสิทธิ “เราชนะ” สูงถึง 32 ล้านคน#mekhanews #ข่าวมีค่า #SMEทันข่าว #เราชนะ

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page