top of page

“ไทย” ไฟเขียว ออก “วัคซีนพาสปอร์ต”“วัคซีนพาสปอร์ต” เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณากันอย่างมากในต่างประเทศ ว่าจะเป็นตัวช่วยให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างระเทศอีกครั้ง เมื่อบุคคลมีสิ่งนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ขณะที่ในประเทศไทยก็มีการนำเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาเช่นกัน ซึ่งล่าสุดมีการเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวแล้ว และ ข่าวมีค่า ก็ไม่พลาดที่จะนำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอให้ทุกคนได้ทราบกัน


จุดเริ่มต้น “วัคซีนพาสปอร์ต”

ในต่างประเทศมีการพูดถึง “วัคซีนพาสปอร์ต” มาสักระยะหนึ่งแล้ว โดยหลายประเทศกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-19 หรือวัคซีนพาสปอร์ต เพื่อให้ผู้ที่ได้เอกสารดังกล่าวสามารถเดินทางได้ อย่างเช่น อิสราเอล ที่ออกแอปพลิเคชัน “กรีนพาส" (Green Pass) ให้กับผู้ได้รับวัคซีนครบ หรือติดโควิด-19 และหายแล้ว เพื่อให้สามารถใช้บริการโรงยิม โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศาสนสถานได้

ขณะที่ในประเทศไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กของตัวเองว่า ในอนาคตคนไทยทุกคนที่ได้รับวัคซีน จะได้รับสมุดประจำตัว แสดงว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนแล้ว เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารราชการต่างๆ ที่จำเป็น

ไฟเขียวออก “วัคซีนพาสปอร์ต”

ล่าสุดในการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องการออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ จะได้ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากโรงพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนำใบรับรองมาขอ “สมุดเล่มเหลือง” หรือ “วัคซีนพาสปอร์ต” ได้


ทำ “วัคซีนพาสปอร์ต” อย่างไร

วัคซีนพาสปอร์ตหรือสมุดเล่มเหลือง มีค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 50 บาท โดยจะมีการออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกสมุดเล่มเหลืองต่อไป


“วัคซีนพาสปอร์ต” มีอายุกี่ปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า โดยหลักการ วัคซีนพาสปอร์ตมีอายุประมาณ 1 ปี แต่อาจจะต้องปรับลดเวลาลง ถ้ามีข้อมูลว่าวัคซีนมีผลครอบคลุมน้อยกว่า 1 ปี


มี “วัคซีนพาสปอร์ต” = เดินทางได้?

ภาครัฐสามารถออกวัคซีนพาสปอร์ตให้ผู้ที่ต้องการและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้ แต่สำหรับการใช้พาสปอร์ตนี้เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ ต้องรอให้มีข้อตกลงระหว่างประเทศหรือในระดับสากลเสียก่อน

อย่างไรก็ตาม การที่หลายประเทศมีแนวโน้มที่จะยอมรับและออกวัคซีนพาสปอร์ตให้กับพลเมืองของตนเอง ทำให้มีความเป็นไปได้ที่พาสปอร์ตนี้จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการเดินทางระหว่างประเทศในอนาคต


ที่มา :

โพสต์ทูเดย์ : www.posttoday.com/social/general/647342

บีบีซีไทย : www.bbc.com/thai/international-56182704#mekhanews #ข่าวมีค่า #วัคซีนพาสปอร์ต #โควิด19

ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page