top of page

“ขึ้นทะเบียน SME” โอกาสเข้าถึงตลาดภาครัฐ

อัปเดตเมื่อ 16 พ.ค.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ได้โพสต์เชิญชวนผ่านเฟซบุ๊กของตนเองเมื่อเร็วๆ นี้ ให้ผู้ประกอบการ SME ลงทะเบียนกับ สสว. ผ่านทาง www.thaismegp.com เพื่อโอกาสในการเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ว่าแต่ระบบดังกล่าวคืออะไร และทำไม SME จึงควรเข้าร่วมโครงการนี้ ข่าวมีค่า มีคำตอบมาให้แล้ว


ระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คือระบบที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เปิดให้ผู้ประกอบการ SME ได้เข้าร่วม เพื่อให้สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปีได้


ระบบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลได้ออก กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องทำการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ จากผู้ประกอบการ SME ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับ สสว.


คุณสมบัติของ SME

 1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย (รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ทั้งภาคการผลิตและภาคการค้าและบริการ)

 2. ผู้ประกอบการขนาดย่อม (รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท ในภาคการผลิต / รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ในภาคการค้าและบริการ)

 3. เป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย

 4. ครอบคลุมทั้งนิติบุคคลและคนธรรมดา


ข้อได้เปรียบของ SME ในการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

 • ภาครัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ไม่น้อยกว่า 30% ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง

 • ให้สิทธิ SME ในจังหวัดได้รับการคัดเลือกก่อน

 1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Bidding

 • ให้แต้มต่อ SME สามารถเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดไม่เกิน 10%


ข้อดีของการเข้าสู่ระบบทะเบียน SME

 1. เข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี

 2. เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ง่ายขึ้น

 3. มีโควตาที่ภาครัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างจาก SME

 4. มีแต้มต่อ 10% ในการแข่งขันด้วย e-bidding

 5. SME สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้

 6. สร้างโอกาสให้ SME ในท้องถิ่น


ที่มา :

เว็บไซต์ ระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : www.thaismegp.com

Facebook รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล#mekhanews #ข่าวมีค่า #SMEทันข่าว #SME #ขึ้นทะเบียนSME #การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #ผู้ประกอบการรายย่อย #ผู้ประกอบการขนาดย่อม

ดู 4,839 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page