top of page

รวมจุดลงทะเบียน “เราชนะ” รอบขยายเวลา

กระทรวงการคลังได้ขยายระยะเวลาการปิดรับลงทะเบียน “เราชนะ” ไปจนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อให้ ประชาชนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และกลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่ กลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงคนชราที่มีปัญหาทางกายภาพ ที่ตกค้างได้ทำการลงทะเบียนให้ครบ


ข่าวมีค่า ได้รวบรวมจุดรับลงทะเบียนจุดต่างๆ ที่จะเปิดให้บริการประชาชนในการลงทะเบียน ซึ่งประกอบด้วย

  1. สาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย

  2. สาขาหรือจุดบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  3. สาขาหรือจุดบริการของธนาคารออมสิน

  4. สำนักงานคลังจังหวัด

  5. สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

  6. สำนักงานสรรพากรพื้นที่

  7. หน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย

โดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียน สามารถนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ไปทำการลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ได้ ณ จุดที่ระบุไว้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ โทร 0 2111 1122


ที่มา :

Facebook ไทยคู่ฟ้า : www.facebook.com/ThaigovSpokesman/posts/1132000587265746#mekhanews #ข่าวมีค่า #สิทธิของเรา #เราชนะ #จุดลงทะเบียนเราชนะ

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page