top of page

ดร.แกง ชวนทำความรู้จักกับโคโรนาไวรัส (Covid-19)

อัปเดตเมื่อ 23 มิ.ย. 2563

หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน ป้องกัน COVID-19 แม้ว่า COVID-19 ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องปัจจุบัน ที่พวกเราสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

COVID-19 เป็นโรคติดต่อระหว่างคน ดังนั้น การป้องกัน COVID-19 ด้วยการงดออกจากบ้าน และหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับผู้อื่น สามารถหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 ได้


โดย "ดร.แกง" - วีระพงษ์ ประสงค์จีน อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=f_IFsB9CcUw
ดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น

תגובות


bottom of page