top of page

แนะ 8 ขั้นตอน ใช้ “เราชนะ” ผ่านบัตรประชาชน

ประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ซึ่งลงทะเบียนรับสิทธิ “เราชนะ” และได้รับสิทธิแล้ว จะรับได้รับเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายกับร้านที่เข้าร่วมโครงการ แต่การใช้บัตรประชาชนจ่าย “เราชนะ” มีขั้นตอนอย่างไร? ข่าวมีค่า นำขั้นตอนทั้งหมดมาบอกกันที่นี่แล้วการชำระโครงการ “เราชนะ” ผ่านบัตรประชาชน


1. ร้านค้าเลือกเมนู “เราชนะ” ในแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน”

2. จากนั้นเลือก “บัตรประชาชน”

ทั้งนี้ร้านค้าจะต้องอัปเดตแอปพลิเพคชั่น “ถุงเงิน” เป็นเวอร์ชั่น 3.3.0 ขึ้นไปก่อน จึงจะสามารถรับชำระผ่านบัตรประชาชาชนได้

3. สแกนบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ

ให้ร้านค้าตรวจสอบด้วยว่าผู้ใช้สิทธิตรงกับหน้าบัตรประชาชนหรือไม่

4. ตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ

ให้ร้านค้าตรวจสอบว่าหมายเลขตรงกับหมายเลขในบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิหรือไม่

4. ร้านค้าระบุจำนวนเงินที่ต้องจ่าย

ตรวจสอบก่อนว่ายอดเงินคงเหลือของผู้ใช้สิทธิคงเหลือเท่าใด ก่อนระบุจำนวนเงิน

6. เลือกวิธียืนยันการชำระเงิน

มี 2 วิธี คือ

6.1 ใส่รหัส เพื่อยืนยัน : ผู้ใช้สิทธิใส่รหัส (Pin) 6 หลัก ของตัวเองเพื่อยืนยัน

6.2 สแกนใบหน้า เพื่อยืนยัน : ร้านค้าทำการสแกนใบหน้าของผู้ใช้สิทธิด้วยกล้องหลัง

7. ยืนยันการชำระเงิน

8. รับหลักฐานการชำระเงิน

ผู้ใช้สิทธิตรวจสอบยอดเงินคงเหลือหลังจากการชำระทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ โทร 0 2111 1122#mekhanews #ข่าวมีค่า #Howto #เราชนะ

ดู 50 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page