top of page

คลังเล็งเปิด “คนละครึ่ง เฟส 3” หลังผลลัพธ์ดี - ช่วยเศรษฐกิจฐานราก

“คนละครึ่ง” ถือเป็นโครงการหนึ่งของรัฐบาลที่ได้รับคำชมอย่างมาก ว่ามีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในระดับฐานราก รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการใช้จ่ายมากขึ้น และจากผลลัพธ์ในทางบวกที่เกิดขึ้น ทำให้ภาครัฐเริ่มพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเปิด “เฟส 3” ของโครงการนี้แล้ว



นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ในระหว่างการออกแบบมาตรการ “คนละครึ่ง เฟส 3” เพราะเล็งเห็นว่าโครงการนี้สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะระดับฐานราก จากการที่ร้านขายสินค้าขนาดเล็ก รวมถึงภาคบริการได้จำหน่ายสินค้าและบริการ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ภาคประชาชนเกิดการใช้จ่ายด้วย


จากเรื่องดังกล่าว ข่าวมีค่า พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

1. โครงการ “คนละครึ่ง เฟส 2” จะครบอายุมาตรการวันที่ 31 มีนาคมที่จะถึงนี้ ทำให้ภาครัฐเริ่มพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเปิดโครงการในเฟสที่ 3 ต่อไป


2. ภาครัฐวางแผนที่จะใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่ 2 แสนล้านบาทมาใช้ในการทำเฟส 3 ของ “คนละครึ่ง”


3. สำหรับหลักการของ “คนละครึ่ง” ในเฟสที่ 3 นั้น จะใกล้เคียงกับเฟสที่ 2 แต่ว่าจะมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเตรีมที่จะเปิดให้กลุ่มภาคบริการได้เข้าร่วมโครงการด้วย


4. ส่วนของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จะเพิ่มจากในปัจจุบัน ที่โครงการทั้งสองเฟสมีผู้ได้รับสิทธิไปแล้ว 15 ล้านคน ส่วนจะขยายไปจนถึง 30 ล้านคนเท่ากับโครงการ “เราชนะ” หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จะนำมาใช้ว่าจะมีเพียงพอหรือไม่ เช่นเดียวกับรูปแบบการรับสิทธิ์และวงเงินที่จะได้รับ


นอกจากนี้ ประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ คือการที่นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังระบุว่า แม้จะยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบาย งบประมาณ และอีกหลายๆ องค์ประกอบ แต่ก็อยากให้ประชาชนทุกคนที่ต้องการสิทธิ “คนละครึ่ง” ได้รับสิทธิทั้งหมด

ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ข่าวมีค่า จะติดตามและรวบรวมข้อมูลมานำเสนอให้ได้ทราบต่อไป


ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

www.thansettakij.com/content/money_market/471045



ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page